CHÍNH SÁCH SẢN XUẤT MẪU 

Chúng tôi tại BrandGift hiểu rằng quá trình sản xuất mẫu là một bước quan trọng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Dưới đây là chính sách sản xuất mẫu của chúng tôi:

1. Xác định yêu cầu:

Khách hàng cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm mẫu mà họ muốn sản xuất, bao gồm loại sản phẩm, màu sắc, kích thước, chất liệu, và yêu cầu in logo.

2. Thiết kế mẫu:

Dựa trên thông tin từ khách hàng, đội ngũ thiết kế của chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế mẫu sản phẩm.

3. Phê duyệt mẫu:

Sau khi thiết kế hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh mẫu hoặc mẫu kỹ thuật số (nếu có) cho khách hàng để phê duyệt. Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa mẫu cho đến khi hoàn toàn hài lòng.

4. Sản xuất mẫu vật lý:

Nếu khách hàng yêu cầu, chúng tôi có thể sản xuất một mẫu vật lý trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Việc này có thể mất thêm thời gian và chi phí, tùy thuộc vào độ phức tạp của sản phẩm.

5. Phê duyệt mẫu vật lý:

Nếu mẫu vật lý được sản xuất, khách hàng sẽ được nhận mẫu để kiểm tra và phê duyệt trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt.

6. Sản xuất hàng loạt:

Chỉ sau khi mẫu được khách hàng phê duyệt hoàn toàn, quá trình sản xuất hàng loạt mới được tiến hành.

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sản xuất mẫu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ trong quá trình này, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

Chúng tôi rất mong được phục vụ bạn!